Trets d’identitat

  • Escola Oberta i propera
  • Vinculació amb el municipi
  • Festes tradicionals
  • Respectem el ritme individual
  • Potenciem l’autonomia amb hàbits i rutines
  • Joc com a base de l’ aprenentatge
  • Oferim propostes adaptades al seu moment evolutiu basades en la descoberta, experimentació, motricitat i joc simbòlic.
  • Relació família escola basada en la confiança amb la comunicació diària