La nostra escola

L’escola Bressol Municipal Els Gafarrons és un centre educatiu de primer cicle d’educació infantil que ofereix espais acollidors i familiars d’infants entre 0 i 3 anys.

Entenem cada infants com el protagonista actiu del seu propi creixement. Oferim propostes que els permeten desenvolupar les seves capacitats afectives, motrius, socials i cognitives. Respectant en tot moment el seu ritme evolutiu partint del propi aprenentatge per créixer, aprendre, relacionar-se… tot experimentant i descobrint a través del joc i les situacions més quotidianes.