Serveis i preus

Servei

Preu

Escolaritat

 
Tram 1* 40,00 €/mensual
Tram 2 90,00 €/mensual
Tram 3 140,00 €/mensual
Tram 4 160,00 €/mensual
Tram 5 180,00 €/mensual

Escolaritat juliol

 
Tram 1* 20,00 €/quinzenal
Tram 2 45,00 €/quinzenal
Tram 3 70,00 €/quinzenal
Tram 4 80,00 €/quinzenal
Tram 5 90,00 €/quinzenal

Menjador

 
Amb càtering 150,00 €/mensual
  9,00 €/servei
Sense càtering 68,00 €/mensual
  3,50 €/servei

Menjador juliol

 
Amb càtering 75,00€/quinzenal
  9,00 €/servei
Sense càtering 37,50€/quinzenal
  3,50 €/servei

Permanències

 
Matí 20,00 €/mensual
Esporàdiques 4,10 €/servei

Permanències juliol

 
Matí 10,00 €/mensual
Esporàdiques 4,10 €/servei

 

Trams de renda per la tarificació:

Referència IPREM 2020

Nombre de persones per habitatge Tram 1 d’ingressos totals bruts Tram 2 d’ingressos totals bruts Tram 3 d’ingressos totals bruts Tram 4 d’ingressos totals bruts Tram 5 d’ingressos totals bruts
2 3.759,80 €

De 3,759,81 € a

7.519,60 €

De 7.519,61 € a

15.039,20 €

De 15.039,21 € a

31.878,40 €

>31.878,40 €
3 4.887,74 €

De 4.887,75 € a

9.775,48 €

De 9.775,49 € a

19.550,96 €

De 19.550,97 € a

39.101,92 €

>39.101,92€
4 6.354,06 €

De 6.354,07 € a

12.708,12 €

De 12.708,13 € a

25.596,24 €

De 25.596,25 € a

51.192,48 €

>51.192,48 €
5 8.260,28 €

De 8.260,29 € a

16.520,56 €

De 16.520,57€ a

33.041,12 €

De 33.041,13 € a

66.082,24 €

>66.082,24 €
6 o més 10.738,36 €

De 10.738,37 €

21.476,73 €

De 21.476,74 a

42.953,46 €

De 42.953,47 a

85.906,92 €

>85.906,92 €

Exempt d’IVA, d’acord amb l’art.20.8è.a) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre