Que oferim?

L’Escola Bressol Municipal acull 74 nens i nenes de 0 a 3 anys, aportant als infants un conjunt d’experiències educatives que promouen el seu desenvolupament i l’aprenentatge, així com una primera experiència de socialització fora del marc familiar.

La distribució i l’organització dels espais estan pensats per a generar un entorn físic segur i acollidor que permeti al/la nen/a a gaudir de la seva estada al centre alhora que desenvolupa les seves capacitats afectives, motrius, socials i cognitives.

Al llarg de tot el curs escolar s’estableix una comunicació fluïda entre família i equip educatiu en les diferents qüestions educatives que incideixen en el creixement dels seus fills i filles.

Col·laboració amb el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Maresme (CDIAP), Serveis Socials i Servei de Pediatria (CAP)