Finalitzat el termini d’al·legacions, a continuació es presenten les llistes provisionals definitives i la informació referent al procediment d’assignació de places per sorteig.

ACLARIMENT: Segons les puntuacions obtingudes en la preinscripció s’han establert els blocs A, B, C i D (aquest últim només a Infantil 1) per a cada un dels cursos.

 

LACTANTS (infantil 0)

L’oferta per a l’aula d’Infantil 0 (lactants) és de 8 places. Segons les puntuacions obtingudes, les famílies amb infants al bloc A entrarien de manera directa en haver obtingut una major puntuació.

Per a les 4 places que resten vacants, les famílies del Bloc B, amb una puntuació de 30 punts, hauran d’entrar al sorteig que es farà el dimarts 13 de juny a les 10h a la Sala de Plens de la Biblioteca Municipal. A partir del número de desempat es configurarà la llista amb aquestes 4 places i, les següents, quedaran en llista d’espera.

Per a les famílies del Bloc C, també es farà un sorteig per establir l’ordre de la llista d’espera.

Llistat provisional definitiu_Lactants

 

 

INFANTIL 1

L’oferta de places per a l’aula d’Infantil 1 és de 18 places. Segons les puntuacions obtingudes, les famílies amb infants al bloc A entrarien de manera directa en haver obtingut una major puntuació.

Per a les 11 places que resten vacants, les famílies del Bloc B, amb una puntuació de 40 punts, hauran d’entrar al sorteig que es farà  el dimarts 13 de juny a les 10h a la Sala de Plens de la Biblioteca Municipal. A partir del número de desempat es configurarà la llista amb les aquestes 11 places i, les següents, quedaran en llista d’espera.

Per a les famílies del Bloc C, també es farà un sorteig per establir l’ordre de la llista d’espera.

Finalment, en referència al bloc D, no es farà sorteig donat que només hi ha una família. En aquest cas, anirà directament a la llista d’espera.

Llistat provisional definitiu_I1

 

 

INFANTIL 2

L’oferta de places per a l’aula d’Infantil 2 és de 14 places. Segons les puntuacions obtingudes, les famílies amb infants al bloc A entrarien de manera directa en haver obtingut una major puntuació.

Per a les 4 places que resten vacants, les famílies del Bloc B, amb una puntuació de 40 punts, hauran d’entrar al sorteig que es farà  el dimarts 13 de juny a les 10h a la Sala de Plens de la Biblioteca Municipal. A partir del número de desempat es configurarà la llista amb aquestes 4 places i, les següents, quedaran en llista d’espera.

Per a les famílies del Bloc C, també es farà un sorteig per establir l’ordre de la llista d’espera.

Llistat provisional definitiu_I2

 

 

PROCEDIMENT DEL SORTEIG

El sorteig se celebrarà el dimarts 13 de juny a les 10h a la Sala de Plens de la Biblioteca Municipal Martí Rosselló Lloveras, en un acte obert al públic.

El sorteig  es portarà a terme a través del suport informàtic Appsorteo.

D’entre el públic assistent se seleccionaran, de manera aleatòria, les persones encarregades d’exercir la funció de mà innocent.

 

 

LLISTA D’ESPERA

Per a cada curs es crearà una llista d’espera.

La llista es configurarà de la següent manera:

  • En primer lloc, per ordre de número de desempat del sorteig, es situaran les famílies del bloc B que no han obtingut plaça. Seguidament, per ordre de desempat del sorteig, les famílies del bloc C.
  • En el cas d’haver-hi bloc D, aquestes anirien a continuació.