Les preinscripcions es faran de manera telemàtica del 10 al 21 maig a través de l’Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà (OVAC).

Passos que cal seguir per fer la preinscripció:

  • Omplir la sol·licitud de preinscripció
  • Enviar-la a través d’una instància genèrica a través de l’OVAC juntament amb la següent documentació:
    • Original i fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor. (En cas que al DNI no consti el domicili actual, caldrà portar un volant de convivència actualitzat).
    • Original i fotocòpia del llibre de família.
    • Original i fotocòpia de la tarja sanitària de l’alumne.
    • Les persones que a la sol.licitud han al.legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar original i fotocòpia de la documentació que els acredita (carnet de família nombrosa, carnet de família monoparental, certificat de disminució, certificat malaltia crònica,…)

Per dur a terme aquest procés es podrà comptar amb el suport del servei OAC360º, trucant al telèfon  935955092, de dilluns a divendres de 8 a 20 h, escrivint a l’adreça electrònica oac360@premiademar.cat, o mitjançant el servei Truca’m que permet deixar les vostres dades i demanar que us truquin en un horari convingut.

INFORMACIÓ IMPORTANT: Totes aquelles famílies que es trobin en procés d’empadronament han d’aportar a la preinscripció la sol·licitud d’empadronament, que es fa a través de l’OVAC.

Per a qualsevol dubte relacionat amb l’Escola bressol Els Gafarrons podeu telefonar al 937523511