1. OMPLIR la sol·licitud que trobareu a l’enllaç

https://www.kindertic.com/ca/preinscripcions/140-gafarrons

  1. ENVIAR a: escolabressol@premiademar.cat
  • DNI o NIE pare, mare o tutor legal

(Si no consta adreça de Premià de Mar, enviar certificat convivència) 

  • Documentació justificant punts complementaris:

(Carnet família nombrosa o monoparental, carnet discapacitat alumne, pare o mare, renda garantida, part múltiple, acolliment familiar…)