Les preinscripcions de l’ escola bressol tindran lloc entre el 9 i el 20 de maig 2022.

Per tal de fer la preinscripció :

1. Entrar al link següent :

   https://www.kindertic.com/ca/preinscripcions/140-gafarrons

2. Omplir la sol·licitud

3. Enviar la següent documentació al correu electrònic escolabressol@premiademar.cat:

Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare/mare o tutor.

(En cas que al DNI no consti el domicili habitual, caldrà portar un certificat de convivència actualitzat).

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han d’ enviar per correu electrònic escolabressol@premiademar.cat  la documentació que els acredita (carnet família nombrosa, carnet família monoparental, certificat de disminució…)

CALENDARI:

– Dia 26 de Maig llistes provisionals

Reclamacions dia 27 de Maig

Sorteig dia 3 de juny

– Llistes definitives dia 13 de juny

Matrícules del 15 al 24 de juny

 

Qualsevol dubte podeu enviar un correu electrònic també a escolabressol@premiademar.cat o trucar a:

93741 74 01 ext 2016 o 4201 o 93 752 35 11