Fins al dia 3 de juliol, està obert el període de matriculació pel curs 2020-2021.

La matriculació s’ha de fer de manera telemàtica mitjançant una instància genèrica. La documentació a aportar és la següent:

  • Original i fotocòpia del llibre de vacunes.
  • Certificat mèdic.
  • 1 foto de carnet.
  • Fitxa de tercers segellada pel Banc o Caixa.

En cas d’acollir-vos al tram reduït de la quota, haureu de portar també:

  • Sol·licitud de tram reduït.
  • Annex 1 o Annex 2

A continuació s’adjunten en format PDF el llistats definitius i la documentació per poder fer les matrícules.

 

LListat preinscripcions P1

Llistat preinscripcions P1

Fitxer: Llistat_Preinscripcions_web.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 90,48 kB

Llistat preinscripcions P2

Llistat preinscripcions P2

Fitxer: Llistat_Preinscripcions_web_2.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 90,38 kB

Llistat definitiu lactants

Llistat definitiu lactants

Fitxer: Llistats_WEB__1_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 53,01 kB

Fitxa Tercers

Fitxa Tercers

Fitxer: FITXA_TERCERS.1.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 171,59 kB

Sol·licitud tram reduït

Sol·licitud tram reduït

Fitxer: SOL_LICITUD.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 74,48 kB

Annex 2. Declaració jurada d'ingressos

Annex 2. Declaració jurada d’ingressos

Fitxer: Annex_2._DECLARACIO_JURADA_D_INGRESSOS.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 34,79 kB25